20 yıllık geçmişten, gelecek nesil teknolojilere...
Kullanımı Gayet Kolay...
Tıp Dünyasının Tercihi...
%100 Web Tabanlı
Bulut Teknolojisi ile Maliyetlerde Kazanç
Kullandığımız Teknolojiler


MÜSİAD 2023 Vizyonu ve Hizmet İhracat Hedefi raporunda Selahattin Esim’in görüşlerine yer verildi.Ülkemizin sahip olduğu kaynaklara baktığımızda, Türkiye’nin ciddi ve ısrarlı politikalar izlemesi halinde 2023 yılına kadar yazılım ve bilişim alanında 50 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmamızın mümkün olduğunu düşünen Esim söz konusu hedefin nasıl gerçekleşebileceği hakkındaki görüşlerini bu önemli raporda paylaştı. 
Üniversitelerin, iş dünyasının, STK’ların ve bu konu ile ilgili bürokratların konuya sağlıklı ve somut çözümlerle yaklaşma iradesi sergilemesi halinde, Türkiye’nin bu hedefleri gerçekleştirebilecek bir potansiyele sahip olduğunu düşünen Esim  Türk yazılım sektörünün yurtdışına açılmakta önündeki engelin küresel rekabet ve diğer ülkeler değil, bizatihi Türkiye’nin kendisi olduğunu ve özellikle etik kurallara uyan, yaptığı işte uzmanlaşmış, vizyoner, aldığı projeleri bitiren, yeni teknolojileri hızla uyarlayabilen firmaların önümüzdeki dönemde başarılı olabileceğini belirtti.
Bilişim hizmetlerinin bir türlü hak ettiği değeri göremediği ve sadece fiyat bazlı rekabetin iç piyasayı olumsuz etkilediğini düşününen Esim devletin bilişim projelerini özel sektöre devretmesi ve haksız rekabet oluşturmaması gerektiğini vurguladı.
Ülkemizde Bilişim Bakanlığının acilen kurulması gerektiği ve bilişim projelerinde devletin kurumları arasındaki koordinasyonsuzluk ve mükerrer projelerle israfın önüne geçilebileceği gibi sektöründe kendi problemlerini aktarabileceği bir muhatap bulması yönünde çok olumlu bir adım olacağını belirten Esim bu yöndeki görüşlerini raporda geniş bir şekilde açıkladı.